2. DUBNA SLAVÍME! SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

I naše škola se připojila k oslavám v modrém. V tento den si ve vyučovacích hodinách připomeneme problematiku života lidí s autismem. Žáci čtvrtého a šestého ročníku se zúčastní akce Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova – Školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, která se koná v kině Hvězda v Uherském Hradišti.

V České republice žije podle odhadů na 200 000 osob s PAS (porucha autistického spektra). Autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby, ale celé rodiny. Kvůli neinformovanosti se osoby s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním okolí, neochotou úřadů, neadekvátní zdravotní a sociální péčí a sociální izolací.

Modré oblečení v tento den symbolizuje Vaši podporu pro šíření povědomí o autismu.

Modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření – obojí je u lidí s autismem ztížené.

Dílek puzzle symbolizuje fakt, že autisté vnímají jednotlivé informace, mají potíže s určením jejich důležitosti a se sestavením, zpracováním celku. 

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že člověk dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Neznalost autistické poruchy představuje pro autisty a jejich rodiny velký problém v běžném životě. Spousta lidí nedokáže rozlišit mezi autistickým a nevychovaným či zlobivým dítětem. Z toho důvodu pak k dětem, které potřebují podporu a pochopení, přistupují naprosto nevhodně.