Beseda s Policií ČR

I letos proběhlo na naší škole již tradiční setkání se zástupci Policie ČR.

Žáci 5. třídy besedovali s por. Bc. Milenou Šabatovou o práci policistů, pravidlech bezpečného chování a problematice šikany a kyberšikany.

Pro žáky 7., 8. a 9. tříd si Policie ČR letos připravila zajímavé setkání s policistou psovodem a jeho psem Violkou. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o práci policejního psa, byli seznámeni s problematikou a nebezpečím drogové závislosti. Zejména skutečné případy, o kterých jim policista vyprávěl, děti snad přesvědčily o tom, jak je droga záludná a nebezpečná. Nejzajímavější však určitě byla praktická ukázka spolupráce psovoda se psem, který plnil zadané příkazy na jedničku, ale nechal se i pohladit.

Těšíme se na další spolupráci i v příštím školním roce.

Policie ČR