Čtvrtá třída ve Vesmíru

V pátek 15. 3. se 4. třída změnila z paluby lodní na palubu vesmírnou.

Žáci se celé dopoledne seznamovali s vesmírnou tématikou formou videí, prezentací, ale také vlastní prací. Zažili vesmírnou češtinu, matematiku i angličtinu, kde se potýkali s netradičními úlohami pro astronauty. Vyhledávali si informace na počítačích i v encyklopediích.

Vyvrcholením projektu budou výstupy jednotlivých žáků na volné téma týkající se vesmíru, které budou prezentovat v hodinách přírodovědy. A k tomuto projektu se vrátí ještě i v hodinách slohu a literární výchovy.

Mik