Příběhy bezpráví

Letošní ročník Příběhů bezpráví byl věnován příběhům vzdoru. Cílem bylo připomenout si ty, kteří aktivně vzdorovali komunistické diktatuře. Filmová projekce zvoleného filmu „Meze“ proběhla na naší škole 8. 11. 2017.

Příběh soukromého zemědělce Jana Sedláčka a jeho rodiny byl velmi zajímavý. I v našem okolí jsou lidé, kteří díky zvůli komunistické diktatury přišli o své pozemky. Žáci dostali za úkol zjistit doma nebo ve svém okolí podobný příběh lidí a písemně zaznamenat jejich svědectví.

Mgr. Šmolová Helena