Seiferos

Ve čtvrtek 4. října se naše školní hřiště proměnilo v malou ptačí zoologickou zahradu. Zavítala k nám totiž společnost Seiferos s největší ucelenou sbírkou dravců a sov v České republice. Naši žáci měli možnost prohlédnout si 35 druhů dravců a sov z bezprostřední blízkosti. Pozorování ptáků bylo doprovázeno zajímavým a velice zábavným výkladem o jejich životě. Kromě toho byli žáci do programu aktivně zapojeni, a dokonce také přezkoušeni z nově nabytých poznatků. Nejšikovnější získali odměnu v podobě fotografie, nebo si mohli vyzkoušet přílet dravce na ruku, či pohladit vybrané druhy ptáků. Ve druhé části programu sledovali výjimečné letecké schopnosti dravců a sov s ukázkou imitace lovu. Dvě vyučovací hodiny utekly jako voda a určitě byly zajímavým zpestřením přírodovědné výuky na naší škole