Categories

Zahájení školního roku pro 1. třídu

Zahájení školního roku pro 1. třídu. Ředitelství ZŠ a MŠ Buchlovice zve všechny budoucí prvňáčky, jejich rodiče i prarodiče na:„Slavnostní přivítání prvňáčků“, které se koná 3. 9. 2018 v 9:00 v zámecké obřadní síni.
Categories

Zahájení školního roku v Základní škole Buchlovice

Zahájení školního roku v Základní škole Buchlovice. Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 2. – 9. tříd se koná v pondělí 3. 9. 2017 v 7:50 na školním dvoře. Sraz žáků je v 7:45 před školou. S sebou psací potřeby.
Categories

UPOZORNĚNÍ

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice oznamuje žákům, budou-li se stravovat ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019, ať se přihlásí do čtvrtku 30. 8. do 14 hod.  na tel. 572 595 243, email saratova@zsbu.cz nebo přes internetové objednávání stravy. Pro žáky se začne vařit od pondělí 3. 9. 2018 . Noví zájemci o stravování /převážně prvňáčci/si zakoupí čip, který…
Categories

Krásné prázdniny

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Buchlovice přeje všem svým žákům, učitelům a rodičům krásné letní prázdniny, plné pohody zážitků a relaxace.
Categories

Čtenářský klub – ZŠ a MŠ Buchlovice

Někteří žáci čtvrté třídy navštěvovali na naší škole Čtenářský klub. Zde se seznamovali s různými dětskými knihami a jejich autory, také poznávali neznámé i známé ilustrátory. Ve Čtenářském klubu se učili mít kladný vztah ke knihám, ale především se dozvídali něco nového a zajímavého. Kromě čtení knih zde vyplňovali různé osmisměrky, křížovky, rébusy a sestavovali…
Categories

Beseda s Policií ČR

I letos proběhlo na naší škole již tradiční setkání se zástupci Policie ČR. Žáci 5. třídy besedovali s por. Bc. Milenou Šabatovou o práci policistů, pravidlech bezpečného chování a problematice šikany a kyberšikany. Pro žáky 7., 8. a 9. tříd si Policie ČR letos připravila zajímavé setkání s policistou psovodem a jeho psem Violkou. Žáci…
Categories

Normální je nekouřit

V rámci primární prevence rizikového chování se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili interaktivního programu o škodlivosti kouření, který pro ně připravila Pedagogicko-psychologická poradna. Žáci si povídali si s lektorem o škodlivosti kouření a o tom, jak kouření ohrožuje lidský organismus. Zábavnou formou seznámili s tím, že kouření není normální součástí zdravého životního stylu.…
Categories

9. B V PRAZE

V měsíci květnu se třída 9. B vypravila na výlet do Prahy. A co se žákům v našem hlavním městě nejvíce líbilo? Na výletě se mi nejvíce líbilo divadlo. Také expozice Mořský svět a projížďka na lodi. Byl to jeden z nejlepších výletů, na kterém jsme byli. Mně se líbilo v Praze všechno, nejvíce asi…
Categories

SEDMÁCI OBJEVOVALI ZVLÁŠTNOSTI HRANICKÉHO KRASU

Víte, co jsou to gejzírové stalagmity? Co je to aragonit a jak mohou v jeskyni vznikat „koblížky“? Ve které řece neteče obyčejná voda, ale minerálka? Které jeskyně jsou v naší republice nejteplejší? A jak se nazývá nejhlubší propast na světě? … Tak na tyto otázky už znají odpovědi naši sedmáci. V pátek totiž vyrazili vlakem…
Categories

ÚSPĚCH I V CELOSTÁTNÍM KOLE GEOLOGICKÉ OLYMPIÁDY!

Po prvním místě v krajském kole Geologické olympiády pokračovalo úspěšné tažení Veroniky Zetkové i v  kole celostátním. Konalo se ve středu 9. května na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Zde se sešlo 35 nejlepších „mladých geologů“ z celé České republiky, aby porovnali své znalosti z oblasti neživé přírody. Mezi soutěžícími bylo pouze 6 žáků základních škol, zbytek tvořili studenti gymnázií. I v tak…