Categories

Třídní schůzky a konzultace 8.1.2019

Vážení rodiče, vzhledem k dnešnímu vývoji počasí a s ohledem na bezpečnost našich pedagogů se dnešní třídní schůzky nebo konzultace ve většině ročníků ruší (v 1. třídě a ve 3. třídě schůzky proběhnou), ostatní dle domluvy s třídními učiteli. Děkujeme za pochopení Miroslava Klímová ředitelka školy
Categories

Vánoční přání

Provoz v ZŠ, MŠ, školní družině i školní jídelně začíná 3. ledna 2019
Categories

UPOZORNĚNÍ

Z DŮVODU ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN SE  OD 1.1.2019  UPRAVUJE  CENA STRAVNÉHO :  Děti  MŠ DO 6 LetPřesnídávka8 KčOběd     22 KčSvačina 8 KčCelkem  38 KčDěti MŠ 7 letPřesnídavka9 KčOběd   24 KčSvačina   8 KčCelkem41 Kč Žáci  ZŠ  7-10 letOběd 24 KčŽáci  ZŠ  11-14 letOběd 26 KčŽáci ZŠ   15 letOběd27 Kč Ostatní náklady u všech kategorii se zvyšují na 31 Kč v případě neodhlášené stravy.
Categories

Jsme na jedné lodi

Školní rok 2018/ 2019 jsme na základní a mateřské škole zahájili celoročním projektem „Jsme na jedné lodi“. Cílem projektu je především vytváření přátelského klimatu na škole a stmelování třídních kolektivů či jednotlivých tříd s učiteli, propojit činnosti žáků jednotlivých tříd, aktivní spolupráce s rodiči. Vyučující spolu s žáky budou v rámci tohoto projektu aktivně diskutovat…
Categories

Den republiky na ZŠ a MŠ Buchlovice v barvách trikolory

V pátek 26. 10. 2018 proběhl v naší škole projektový den – Den republiky, kterým jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa. Žáci spolu s učiteli přišli oblečení v barvách trikolory a vytvořili tak „živou státní vlajku“ České republiky. Na začátku školního dne se všichni sešli v tělocvičně a zazpívali si státní hymnu a poslechli…
Categories

Zájezd do Anglie

Schůzka zákonných zástupců žáků, kteří se v květnu účastní zájezdu do Anglie, se koná v pondělí 5. listopadu v 16:00 v Individuální učebně, kterou najdete v chodbě u ředitelny školy.
Categories

Oslava výročí vzniku republiky

Vážení rodiče, V pátek 26. 10. proběhne v naší škole projektový den – Den republiky, jehož součástí bude i „živá vlajka“. Prosíme, připravte dětem na tento den jednobarevné tričko – klidně i velké, může být i s obrázkem. 1. – 4. třídy červená barva 5. – 7. třídy bílá barva 8. a 9. třída modrá…
Categories

Oznámení o ukončení služby České spořitelny a.s.

Vážení zákonní zástupci, k 31.10.2018 nám oznámila Česká spořitelna a.s.  ukončení služby – sběrného účtu 0100064001/0800. Prosím o nově  zadání souhlasu k platbě za stravné a školné na č.ú. 1541654319/0800  k 12.11.2018.V tento den bude provedena platba už pouze na číslo účtu 1541654319/0800. Šaratová M. vedoucí ŠJ .
Categories

seiferos

Ve čtvrtek 4. října se naše školní hřiště proměnilo v malou ptačí zoologickou zahradu. Zavítala k nám totiž společnost Seiferos s největší ucelenou sbírkou dravců a sov v České republice. Naši žáci měli možnost prohlédnout si 35 druhů dravců a sov z bezprostřední blízkosti. Pozorování ptáků bylo doprovázeno zajímavým a velice zábavným výkladem o jejich…