Přednáška pro rodiče

Jo, dobrý (Jak se od dítěte opravdu dozvědět, co bylo ve škole) Vážení rodiče, Ve čtvrtek 14. února jste od 16:30 hodin srdečně zváni na přednášku Mgr. Ing. Elišky Vondráčkové na téma  Jo, dobrý.  Setkání je vedeno formou přednášky-besedy. Program trvá 90 minut a je zdarma; probíhá v budově základní školy. Srdečně zveme

Buchlovická škola nanečisto

ve středu 20. března si předškoláci vyzkoušeli, jaké to bude na základní škole. Zúčastnili se Buchlovické školy nanečisto. První vyučovací hodinu sledovali, co už o rok starší kamarádi – prvňáčci, umí, co se už naučili. Druhou vyučovací hodinu pak seděli v lavicích a paní učitelka je učila jako školáky. V další vyučovací hodině si spolu s prvňáčky…

Čtvrtá třída ve Vesmíru

V pátek 15. 3. se 4. třída změnila z paluby lodní na palubu vesmírnou. Žáci se celé dopoledne seznamovali s vesmírnou tématikou formou videí, prezentací, ale také vlastní prací. Zažili vesmírnou češtinu, matematiku i angličtinu, kde se potýkali s netradičními úlohami pro astronauty. Vyhledávali si informace na počítačích i v encyklopediích. Vyvrcholením projektu budou výstupy jednotlivých žáků na volné téma týkající…

Schůzka rodičů předškoláků

Vážení rodiče, ve čtvrtek, 21. března 2019 od 16:00 hodin,se uskuteční v mateřské škole schůzka, kde Vám budou sděleny informace, týkající se zápisu dětí do 1. třídy základní školy. Program:   přednáška školní psycholožky – PhDr. Martina Veselá   informace k zápisu, předání dokumentů – Mgr. Alena Mikulíková   informace třídních učitelek – Z. Andrýsková a L. Šlosárová   diskuse            Účast…

Centrum Natura – projektové dopoledne

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se na SOŠG Staré Město – odloučené pracoviště Uherské Hradiště uskutečnilo projektové dopoledne projektu Centrum natura na téma měření pohybu. Naší žáci 7. třídy si mohli vyzkoušenost práci z bezkontaktních senzorů, měřícími pohyb, rychlost, čas a jejich záznam do grafu pomocí dotykového tabletu.

Beseda – Odboj v našem regionu.

V rámci učiva o domácím a zahraničním odboji v průběhu 2. sv. války se na naší škole ve středu 20. 2. 2019 uskutečnila beseda s panem Janem Štokmanem, které se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Pan Štokman přiblížil naším žákům situaci po vypuknutí války, popsal činnost Obrany národa a další aktivity místního odboje. Jeho…

Sdílení dílen

Žáci 7. třídy se v letošním školním roce účastní projektu Sdílení dílen. Jednou za měsíc jezdíme na SOŠG Staré Město – pracoviště Uherské Hradiště. Zde žáci v průběhu dopoledne pracují pod odborným dohledem v dílnách a zhotovují jednoduché výrobky. Vše je zaměřeno na rozšíření a upevnění základních postupů a je pro žáky velmi zajímavým doplněním…

Dobročinný knižní bazar 7. – 9. března 2019

Ve dnech 7. – 9. března 2019 proběhne v Československém kulturním centru v Buchlovicích Knižní bazar. Výtěžek z prodeje knih půjde na pomoc pro trojčátka –předčasně narozená děvčátka. Ta musela dlouho bojovat o život a bohužel jim zůstaly následky v podobě zdravotního postižení. Každá má nějaký celoživotní handicap. Jejich léčba a rehabilitace je pro rodiče velmi nákladná. Pomozte…