Beseda – Odboj v našem regionu.

V rámci učiva o domácím a zahraničním odboji v průběhu 2. sv. války se na naší škole ve středu 20. 2. 2019 uskutečnila beseda s panem Janem Štokmanem, které se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy.

Pan Štokman přiblížil naším žákům situaci po vypuknutí války, popsal činnost Obrany národa a další aktivity místního odboje. Jeho strýc, pplk. Jiří Štokman byl členem úspěšné paradesantní skupiny Clay. Bojoval proti nacistickým okupantům a byl vysazen do protektorátu.

Beseda byla velmi zajímavá a pomohla přinést jiný pohled na události, které žáci znají z hodin dějepisu. Již to nebyl pouze příběh z učebnice, ale příběh konkrétního člověka z Buchlovic. Možná si někteří více uvědomili vděčnost vůči našim hrdinům.