Den dětí

U příležitosti Mezinárodního dne dětí připravil Žákovský parlament v pátek 31. května pro své mladší spolužáky z 1. – 5. třídy zábavné dopoledne. V areálu školního dvora, zahrady a v tělocvičně na děti čekalo celkem 10 stanovišť s rozmanitými úkoly. Opičí dráha, skok v pytli, kopání na branku, hod na plechovky a několik dalších stanovišť prověřilo jejich fyzickou zdatnost a přesnost pohybů. Jinde si žáci procvičili své smysly – chuť a hmat. Na některých stanovištích museli také předvést, „jak jim to pálí“ – skládali obrázky různých zvířat nebo zvířatům hledali jejich přirozené prostředí. Po úspěšném splnění všech úkolů na každého čekala odměna v podobě sladké medaile!