Den republiky na ZŠ a MŠ Buchlovice v barvách trikolory

V pátek 26. 10. 2018 proběhl v naší škole projektový den – Den republiky, kterým jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa. Žáci spolu s učiteli přišli oblečení v barvách trikolory a vytvořili tak „živou státní vlajku“ České republiky. Na začátku školního dne se všichni sešli v tělocvičně a zazpívali si státní hymnu a poslechli si i hymnu Slovenské republiky. Každá třída dále vytvořila a sepsala tzv. poselství pro žáky za 50 let, všechny dopisy se vložily do jedné lahve, zapečetily a uložily pro budoucí generaci žáků naší školy. Během dopoledního vyučování taktéž proběhla beseda na téma Historie republiky pod vedením paní učitelky Mgr. Heleny Šmolové, tohoto setkání se zúčastnila 4. a 5. třída z prvního stupně a všichni žáci druhého stupně. Celá škola byla vyzdobena vlajkami a dalšími státními symboly České republiky, nejvíce však bylo státních vlajek, kterých se žákům podařilo vyrobit 230 a mohli je tak vyvěsit téměř do všech oken naší školy.