Druhý ročník vytáčení medu

V pátek 31. 5.2019 čekal žáky prvního stupně ZŠ a MŠ Buchlovice tradiční Den dětí, který zorganizoval Žákovský parlament. Doprovodným programem bylo vytáčení medu, které úspěšně probíhalo na naší ZŠ již druhým rokem. Ranní družinka se proměnila v pracoviště včelaříků – dětí z kroužku Chřibští včelaříci. Kroužek pracuje téměř sedm a půl roku pod vedením pana Smatany. Společně žákům naší školy připravili další zajímavý den ze života včel.

Z včelaříků jsou již malí odborníci. Ráno nejdříve museli sami vybrat rámky z úlů z včelnice na školním pozemku. Tomu se zájmem přihlíželi žáci vybavení včelařskými klobouky. Další činnosti se žáci školy přímo zúčastnili. Následovalo odvíčkování víček za použití odvíčkovací vidličky. A to už mohly děti ochutnat lahodnou chuť medu a tzv. „medovou žvýkačku“. Připravené rámky postoupily z nerezové vaničky do mechanického medometu. Pomocí odstředivé síly a síly žáků jsme získali med. Po filtraci medu přes jemné síto následovalo stáčení přímo do sklenic. Sklenice byly opatřeny víčkem a speciální etiketou a byly připraveny pro případné zájemce právě vytočeného medu. A že jich nebylo málo…. Jakmile se u medometu vystřídaly všechny ročníky, následoval nezbytný úklid. Akce se neobešla bez žihadla, ale postiženou byla malá včelařka, která se zachovala velmi velmi statečně.

Nejenom pohled na práci včelařů, ale i možnost se zapojit do činnosti a ochutnat, získání dalších nových informací…to vše obohatilo náš Den dětí. Po dnešním dnu se zase rozšíří řady členů kroužku… Velká pochvala patří našim mladým včelařům Lucii a Davidovi Zapletalovým, Edovi a Ester Bursovým, Štěpánce Večeřové, Ondrovi Prčíkovi a Čestmírovi Kolaříkovi – členům včelařského kroužku, kteří celé dopoledne velmi aktivně pomáhali. A především jejich trpělivému vedoucímu panu Smatanovi, který dětem předává své informace a také jim věnuje svůj volný čas.

Děkujeme za krásný sladký den a již se těšíme na další ročník…

ZŠ a MŠ Buchlovice