Jsme na jedné lodi

Školní rok 2018/ 2019 jsme na základní a mateřské škole zahájili celoročním projektem „Jsme na jedné lodi“. Cílem projektu je především vytváření přátelského klimatu na škole a stmelování třídních kolektivů či jednotlivých tříd s učiteli, propojit činnosti žáků jednotlivých tříd, aktivní spolupráce s rodiči. Vyučující spolu s žáky budou v rámci tohoto projektu aktivně diskutovat a plnit nejrůznější aktivity zaměřené na prohlubování mezilidských vztahů, přátelství, empatie a podílet se tak mimo jiné na výzdobě celé školy během školního roku. Úkolem každé třídy na začátku školního roku bylo vytvořit si logo třídy, motto, pravidla třídy a jméno skupiny. Takže máme ve škole Záchranáře, Loď Enterprise, Piráty,…Každý měsíc se koná setkání všech tříd. Zhodnotí se minulý měsíc, připomenout se úspěchy žáků, narozeniny,….a sdělí se, co nás čeká v měsíci nadcházejícím. Věříme, že na konci školního roku všichni řekneme: „Jsme na jedné lodi“.