Osmáci na cestě do pravěku

Ve středu 26. září se osmáci vydali na přírodovědnou exkurzi, a to až k samotným kořenům lidského rodu na území Moravy. Své putování zahájili v severní části Moravského krasu – ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, které jsou nejdelšími zpřístupněnými jeskyněmi v ČR. Zde se blíže seznámili s krasovými jevy, jako jsou různé druhy krápníků, propasti, závrty či ponorné vodní toky. Svou návštěvu podzemí zakončili v jeskyni Kůlna, kde se dozvěděli informace o jejím pravěkém osídlení. Život a kulturu našich předchůdců následně podrobněji prozkoumali v brněnském Anthroposu, kde našli všechny odpovědi na zadané úkoly. Terénní exkurze, doprovázená krásným počasím, byla zajímavou součástí výuky přírodopisu, zeměpisu a dějepisu