Schůzka rodičů předškoláků

Vážení rodiče,

ve čtvrtek, 21. března 2019 od 16:00 hodin,se uskuteční v mateřské škole schůzka, kde Vám budou sděleny informace, týkající se zápisu dětí do 1. třídy základní školy.

Program:

  •   přednáška školní psycholožky – PhDr. Martina Veselá
  •   informace k zápisu, předání dokumentů – Mgr. Alena Mikulíková
  •   informace třídních učitelek – Z. Andrýsková a L. Šlosárová
  •   diskuse

           Účast všech rodičů nutná!

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Buchlovice 9.4.2019