Talentové zkoušky ZUŠ v Buchlovicích

Hradišťská ZUŠka spustila příjem přihlášek k talentovým zkouškám

27. květnem startují na Základní umělecké škole v Uherském Hradišti talentovky pro školní rok 2019/2020. Při této příležitosti představila ZUŠka v pátek 3. května 2019 nový videoklip, který pod heslem „Společně s námi můžete v ZUŠce tančit a zpívat, kreslit a hrát!“ dává letmo nahlédnout do bohaté šíře oborů a aktivit školy a zároveň zve děti a rodiče k talentovým zkouškám. Klip můžete zhlédnout na webu či Facebooku školy.

Talentové zkoušky na pobočkách ZUŠ v obcích:

Buchlovice: taneční obor – 27. 5., 15:00–17.00,

hudební obor – 31. 5., 15:00–17.00

Hudební obor má předměty: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, kytaru, bicí nástroje, akordeon, cimbál a sólový a sborový zpěv.

Taneční obor umožňuje prostřednictvím pohybu a tance rozvíjet dítě po stránce tělesné i duševní, zprostředkovává mu tanec jako jedinečný zážitek. V rámci studia se žáci seznamují 
s různými tanečními technikami od průpravy až po klasický, současný či lidový tanec.

Do přípravného studia jsou přijímány děti 5–6 leté. Děti, které dovršily 7 let věku, jsou zařazeny do základního studia.

Požadavky k přijímacím zkouškám:

Hudební obor: Přijímáme žáky od 5 let. K talentové zkoušce stačí, když si děti vyberou dvě písně, které zazpívají, jiná speciální příprava k dalším částem zkoušky není nutná. Pokud dítě navštěvuje nějaký kroužek hry na nástroj, může to, co umí, předvést, k samotnému přijetí však předchozí výuka není vyžadována.

Taneční obor: Přijímáme žáky od 4 let do předpřípravného tanečního kurzu a od 5 let do přípravného tanečního studia ZUŠ. Talentové zkoušky se skládají ze zkoušky z rytmického nadání, zpěvu a tanečních předpokladů. Na talentové zkoušky si přineste cvičební úbor.

Přijímání žáků je možné pouze do naplnění cílové kapacity školy.

Podrobnější informace najdete na webu www.zusuh.cz v rubrice Přijímací zkoušky

Talentovky ZUŠ v Buchlovicích