Upozornění navýšení ceny stravného

Z DŮVODU ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN SE  OD 1.1.2019  UPRAVUJE  CENA STRAVNÉHO :

 Děti  MŠ DO 6 Let
Přesnídávka8 Kč
Oběd     22 Kč
Svačina 8 Kč
Celkem  38 Kč
Děti MŠ 7 let
Přesnídavka9 Kč
Oběd   24 Kč
Svačina   8 Kč

Celkem
41 Kč
 Žáci  ZŠ  7-10 let
Oběd 24 Kč
Žáci  ZŠ  11-14 let
Oběd 26 Kč
Žáci ZŠ   15 let
Oběd27 Kč

Ostatní náklady u všech kategorii se zvyšují na 31 Kč v případě neodhlášené stravy.