Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

Sběr přihlášek k přijímacímu řízení dětí, které dovrší tří let do konce roku 2019 proběhne ve středu  15. května 2019 v čase 10:00 až 16:00 hodin v budově mateřské školy  – Suchý řádek 208

Vezměte s sebou:

– řádně vyplněnou přihlášku (i s potvrzením lékaře)

– rodný list dítěte

– průkaz totožnosti zákonného zástupce

Přihlášku získáte: 

– na webových stránkách ZŠ a MŠ Buchlovice    www.zsbuchlovice.cz

– v mateřské škole

– v kanceláři školy (Komenského 483)