Normální je nekouřit

V rámci primární prevence rizikového chování se žáci 3., 4. a 5. třídy zúčastnili interaktivního programu o škodlivosti kouření, který pro ně připravila Pedagogicko-psychologická poradna. Žáci si povídali si s lektorem o škodlivosti kouření a o tom, jak kouření ohrožuje lidský organismus. Zábavnou formou seznámili s tím, že kouření není normální součástí zdravého životního stylu.…

9. B V PRAZE

V měsíci květnu se třída 9. B vypravila na výlet do Prahy. A co se žákům v našem hlavním městě nejvíce líbilo? Na výletě se mi nejvíce líbilo divadlo. Také expozice Mořský svět a projížďka na lodi. Byl to jeden z nejlepších výletů, na kterém jsme byli. Mně se líbilo v Praze všechno, nejvíce asi…

SEDMÁCI OBJEVOVALI ZVLÁŠTNOSTI HRANICKÉHO KRASU

Víte, co jsou to gejzírové stalagmity? Co je to aragonit a jak mohou v jeskyni vznikat „koblížky“? Ve které řece neteče obyčejná voda, ale minerálka? Které jeskyně jsou v naší republice nejteplejší? A jak se nazývá nejhlubší propast na světě? … Tak na tyto otázky už znají odpovědi naši sedmáci. V pátek totiž vyrazili vlakem…

Den s Armádou ČR

V pátek 11. května 2018 se na školním hřišti krátce rozezněly sirény a najížděla auta Armády ČR. Začínal náš projektový den v rámci vzdělávací oblasti Obrana státu. Tento projektový den byl naplánován pro žáky 6. – 9. tříd. Vojáci vytvořili čtyři stanoviště – chemici, zdravotníci, sebeobrana a beseda o armádě a vojenských misích. U chemiků…

BESÍDKA K SVÁTKU MATEK

Ve čtvrtek 17. 5. 2018 proběhla ve škole tradiční besídka pro maminky, kterou připravily děti z 1. stupně se svými třídními učiteli. Všechna vystoupení sklidila velký potlesk. “ template=“/home/jbranecka/webapps/zsbuchlovice/htdocs/wp-content/themes/zsbuchlovice/nggallery/gallery.php“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

SEDMÁCI ZKOUMALI ŽIVOU VODU

V prosluněném a větrném ránu v pondělí 7. května se sedmáci vydali pěšky do Modré, aby navštívili sladkovodní a botanickou expozici Živá voda a Terárium Modrá. Ve dvou podvodních patrech a tunelu měli možnost naživo pozorovat celou řadu našich ryb a dozvědět se spoustu zajímavostí z jejich života. Vedle běžných ryb mohli vidět i opravdové…

Ukliďme Buchlovice

V pátek 20.4. se na naší škole konal již tradiční „Den Země“. Žáci II. stupně spolu s učiteli uspořádali akci „Ukliďme Buchlovice“. V pracovním oblečení, s rukavicemi a s pracovním nasazením jsme vyrazili do ulic a blízkého okolí. Každá třída šla jinou trasou a pečlivě sbírala odhozené odpadky. V cíli, který byl na Smraďavce, na…

Světový den porozumění autismu

Naše škola se již druhým rokem připojila ke světovému Dni porozumění autismu. Žákovský parlament vytvořil nástěnku s informacemi, jak poznat člověka s poruchou autistického spektra a také jak s takovým člověkem komunikovat. Žáci prvního i druhého stupně, učitelé i vychovatelé si na podporu tohoto dne oblékli modré oblečení a během dne se ve třídách problematice…

Peníze v našem životě

V rámci celosvětové akce Global Money Week se na naší škole uskutečnil workshop zaměřený na finanční gramotnost. Cílem tohoto odpoledne bylo zvýšení povědomí žáků o penězích a hospodaření s nimi. Akce se konala dne 14. 3. 2018 od 14. 00 hod v budově Základní a Mateřské školy v Buchlovicích. Zúčastnilo se ji celkem 137 žáků…

Přednášky pro naše žáky

V letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili v rámci primární prevence již několika zajímavých akcí. V měsíci listopadu absolvovali v kině Hvězda v Uherském Hradišti přednášku a besedu na téma Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství s MUDr. Radimem Uzlem. Pan doktor hovořil na dané téma odborně a především srozumitelně pro…

Skrytá nebezpečí internetu

I v letošním školním roce jsme ve škole přivítali lektora organizace ACET, která se v rámci primární prevence věnuje vztahovým tématům, nebezpečím ICT a problematice závislostí. O těchto tématech ACET vzdělává mladé lidi a připravuje pro ně své certifikované programy. Pro žáky 4. a 5. třídy byl letos připraven program Facebook, sociální sítě a hry…