Ukliďme Buchlovice

V pátek 20.4. se na naší škole konal již tradiční „Den Země“. Žáci II. stupně spolu s učiteli uspořádali akci „Ukliďme Buchlovice“. V pracovním oblečení, s rukavicemi a s pracovním nasazením jsme vyrazili do ulic a blízkého okolí. Každá třída šla jinou trasou a pečlivě sbírala odhozené odpadky. V cíli, který byl na Smraďavce, na…

Světový den porozumění autismu

Naše škola se již druhým rokem připojila ke světovému Dni porozumění autismu. Žákovský parlament vytvořil nástěnku s informacemi, jak poznat člověka s poruchou autistického spektra a také jak s takovým člověkem komunikovat. Žáci prvního i druhého stupně, učitelé i vychovatelé si na podporu tohoto dne oblékli modré oblečení a během dne se ve třídách problematice…

Peníze v našem životě

V rámci celosvětové akce Global Money Week se na naší škole uskutečnil workshop zaměřený na finanční gramotnost. Cílem tohoto odpoledne bylo zvýšení povědomí žáků o penězích a hospodaření s nimi. Akce se konala dne 14. 3. 2018 od 14. 00 hod v budově Základní a Mateřské školy v Buchlovicích. Zúčastnilo se ji celkem 137 žáků…

Přednášky pro naše žáky

V letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili v rámci primární prevence již několika zajímavých akcí. V měsíci listopadu absolvovali v kině Hvězda v Uherském Hradišti přednášku a besedu na téma Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství s MUDr. Radimem Uzlem. Pan doktor hovořil na dané téma odborně a především srozumitelně pro…

Skrytá nebezpečí internetu

I v letošním školním roce jsme ve škole přivítali lektora organizace ACET, která se v rámci primární prevence věnuje vztahovým tématům, nebezpečím ICT a problematice závislostí. O těchto tématech ACET vzdělává mladé lidi a připravuje pro ně své certifikované programy. Pro žáky 4. a 5. třídy byl letos připraven program Facebook, sociální sítě a hry…

Ve Čtenářském klubu se i kuchtí

V letošním školním roce mají žáci 2. stupně možnost navštěvovat Čtenářský klub. Ten je určen pro děti, které mají rády příběhy, legraci, dobrodružství. Klub navštěvují ti, kteří rádi řeší záhady a tajemství reálného, ale i fiktivního světa, také ti, kteří si rádi povídají, ale i ti, kteří nevědí, co s volným časem. Skupina šesťáků a…

Tradiční společenský večer

Temně modře a fialově vyzdobená tělocvična základní školy přivítala v sobotu 10. února množství hostů. Byli to převážně rodiče žáků 9. tříd, ale i tradiční návštěvníci školního plesu. Konal se zde totiž v prostorách školy poslední školní ples. Ten další snad bude už v nové sportovní hale. Hlavního předtančení se zúčastnilo rekordních 16 párů, které…

Adaptační pobyt 6. třídy

V pondělí 5. 2. 2018 jsme se společně vypravili na adaptační pobyt. Tento pobyt probíhal od 5. 2. 2018 do 7. 2. 2018 v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Hned po příjezdu do Fryštáku nás na náměstí očekával indiánský náčelník se svou skupinou. Připravený program byl velmi zajímavý. Jednotlivé aktivity podporovaly vzájemné poznávání žáků, jejich…

Projektové odpoledne

„Maják“ Naše škola se na 2 roky zapojila do projektu „Maják“ – síť kolegiální podpory. Žáci a učitelé, nejen z naší školy, si budou moci vyzkoušet nové pomůcky do přírodovědných oborů. Pomůcky, kterými můžeme žáky i učitele vtáhnout alespoň na chvilku do „světa vědy“ jsou mimo jiné 3D tiskárna, stavebnice Triangle, senzory, laserový měřič, scaner.…

Beseda o zdravé výživě

V pátek 26. ledna se dívky 8. a 9. tříd zúčastnily přednášky a workshopu s psycholožkou Mgr. Terezou Bínovou, která pracuje jako lektorka neziskového centra Anabell. Anabell se zabývá nutričním poradenstvím, problematikou poruch příjmu potravy, nabízí pomoc při řešení obtížných životních situací a poskytuje terapie při různých zdravotních obtížích, jako například odstraňování nevhodných stravovacích návyků,…

Setkání rodičů

Na konci listopadu naše škola pořádala další ze setkání rodičů v rámci projektu Škola pro všechny – Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků. Tentokrát k nám přijela z Uherského Hradiště paní Mgr. Hanka Zuntová, která je lektorkou pro efektivní rodičovství ( http://www.in-vychova.webnode.cz/). Beseda byla naladěna na komunikaci mezi rodičem a dítětem na téma…

Vánoční dílničky

Minulou sobotu 9. 12. 2017 se v sále restaurace U Páva konaly tradiční dílničky, které pořádá Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Buchlovice. Na padesát dětí se svými rodiči si přišlo vyrobit vánoční ozdoby, přáníčka, vazby, svíčky, andělíčky a další výrobky, které pro ně připravili rodiče z výboru spolku rodičů a starší kamarádi ze žákovského…