Ve Čtenářském klubu se i kuchtí

V letošním školním roce mají žáci 2. stupně možnost navštěvovat Čtenářský klub. Ten je určen pro děti, které mají rády příběhy, legraci, dobrodružství. Klub navštěvují ti, kteří rádi řeší záhady a tajemství reálného, ale i fiktivního světa, také ti, kteří si rádi povídají, ale i ti, kteří nevědí, co s volným časem. Skupina šesťáků a…

Tradiční společenský večer

Temně modře a fialově vyzdobená tělocvična základní školy přivítala v sobotu 10. února množství hostů. Byli to převážně rodiče žáků 9. tříd, ale i tradiční návštěvníci školního plesu. Konal se zde totiž v prostorách školy poslední školní ples. Ten další snad bude už v nové sportovní hale. Hlavního předtančení se zúčastnilo rekordních 16 párů, které…

Adaptační pobyt 6. třídy

V pondělí 5. 2. 2018 jsme se společně vypravili na adaptační pobyt. Tento pobyt probíhal od 5. 2. 2018 do 7. 2. 2018 v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Hned po příjezdu do Fryštáku nás na náměstí očekával indiánský náčelník se svou skupinou. Připravený program byl velmi zajímavý. Jednotlivé aktivity podporovaly vzájemné poznávání žáků, jejich…

Projektové odpoledne

„Maják“ Naše škola se na 2 roky zapojila do projektu „Maják“ – síť kolegiální podpory. Žáci a učitelé, nejen z naší školy, si budou moci vyzkoušet nové pomůcky do přírodovědných oborů. Pomůcky, kterými můžeme žáky i učitele vtáhnout alespoň na chvilku do „světa vědy“ jsou mimo jiné 3D tiskárna, stavebnice Triangle, senzory, laserový měřič, scaner.…

Beseda o zdravé výživě

V pátek 26. ledna se dívky 8. a 9. tříd zúčastnily přednášky a workshopu s psycholožkou Mgr. Terezou Bínovou, která pracuje jako lektorka neziskového centra Anabell. Anabell se zabývá nutričním poradenstvím, problematikou poruch příjmu potravy, nabízí pomoc při řešení obtížných životních situací a poskytuje terapie při různých zdravotních obtížích, jako například odstraňování nevhodných stravovacích návyků,…

Setkání rodičů

Na konci listopadu naše škola pořádala další ze setkání rodičů v rámci projektu Škola pro všechny – Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků. Tentokrát k nám přijela z Uherského Hradiště paní Mgr. Hanka Zuntová, která je lektorkou pro efektivní rodičovství ( http://www.in-vychova.webnode.cz/). Beseda byla naladěna na komunikaci mezi rodičem a dítětem na téma…

Vánoční dílničky

Minulou sobotu 9. 12. 2017 se v sále restaurace U Páva konaly tradiční dílničky, které pořádá Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Buchlovice. Na padesát dětí se svými rodiči si přišlo vyrobit vánoční ozdoby, přáníčka, vazby, svíčky, andělíčky a další výrobky, které pro ně připravili rodiče z výboru spolku rodičů a starší kamarádi ze žákovského…

Etické otázky každého dne

V měsíci listopadu proběhl na naší škole cyklus preventivních programů Etické otázky každého dne, který pořádá zlínská společnost Centrum pro rodinu o. s. Program byl zaměřen především na problematiku rozvoje osobnosti člověka, mezilidských, partnerských a rodinných vztahů a také na prevenci sociálně-patologických jevů. Krátké přednášky střídaly videoukázky, práce ve dvojicích a skupinách, hudba, dramatika, odpovědi na…

Mikulášská obchůzka

Ráno 5. prosince se naší školou nesly veselé tóny vánočních písniček. Po společném rozsvícení vánočního stromečku se škola naplnila čerty a anděly, kteří doprovázeli Mikuláše na jeho obchůzce. Jako první navštívil svatý Mikuláš třídy na prvním stupni. Pak se společně se svou skupinou vydal do mateřské školy a na úřad městyse Buchlovice. Samozřejmě s obchůzkou nezapomněli…

Zážitkový den SŠPHZ

Dne 28. 11. 2017 se žáci 9.A a 9.B zúčastnili zážitkového dne na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Žáci se mohli blíže seznámit s možností studia na této škole.  Po rozdělení do skupinek si postupně procházeli jednotlivá stanoviště a zároveň si prakticky vyzkoušeli některé činnosti z jednotlivých oborů. Velmi zajímavá byla například ukázka 3D…

Zdraví životní styl a péče o sebe

Žáci 9. tříd měli možnost zúčastnit se přednášky Zdravý životní styl a péče o sebe. Třída 9. A měla danou přednášku v pondělí 6. 11. 2017 a třída 9. B v pondělí 13. 11. 2017. Tato aktivita proběhla v rámci rozšiřující vzdělávací oblasti v rámci RVP – výchova ke zdraví. Studentky Střední školy služeb z Uherského Hradiště pod dohledem vyučujících…

Příběhy bezpráví

Letošní ročník Příběhů bezpráví byl věnován příběhům vzdoru. Cílem bylo připomenout si ty, kteří aktivně vzdorovali komunistické diktatuře. Filmová projekce zvoleného filmu „Meze“ proběhla na naší škole 8. 11. 2017. Příběh soukromého zemědělce Jana Sedláčka a jeho rodiny byl velmi zajímavý. I v našem okolí jsou lidé, kteří díky zvůli komunistické diktatury přišli o své pozemky.…