Etické otázky každého dne

V měsíci listopadu proběhl na naší škole cyklus preventivních programů Etické otázky každého dne, který pořádá zlínská společnost Centrum pro rodinu o. s. Program byl zaměřen především na problematiku rozvoje osobnosti člověka, mezilidských, partnerských a rodinných vztahů a také na prevenci sociálně-patologických jevů. Krátké přednášky střídaly videoukázky, práce ve dvojicích a skupinách, hudba, dramatika, odpovědi na…

Mikulášská obchůzka

Ráno 5. prosince se naší školou nesly veselé tóny vánočních písniček. Po společném rozsvícení vánočního stromečku se škola naplnila čerty a anděly, kteří doprovázeli Mikuláše na jeho obchůzce. Jako první navštívil svatý Mikuláš třídy na prvním stupni. Pak se společně se svou skupinou vydal do mateřské školy a na úřad městyse Buchlovice. Samozřejmě s obchůzkou nezapomněli…

Zážitkový den SŠPHZ

Dne 28. 11. 2017 se žáci 9.A a 9.B zúčastnili zážitkového dne na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Žáci se mohli blíže seznámit s možností studia na této škole.  Po rozdělení do skupinek si postupně procházeli jednotlivá stanoviště a zároveň si prakticky vyzkoušeli některé činnosti z jednotlivých oborů. Velmi zajímavá byla například ukázka 3D…

Zdraví životní styl a péče o sebe

Žáci 9. tříd měli možnost zúčastnit se přednášky Zdravý životní styl a péče o sebe. Třída 9. A měla danou přednášku v pondělí 6. 11. 2017 a třída 9. B v pondělí 13. 11. 2017. Tato aktivita proběhla v rámci rozšiřující vzdělávací oblasti v rámci RVP – výchova ke zdraví. Studentky Střední školy služeb z Uherského Hradiště pod dohledem vyučujících…

Příběhy bezpráví

Letošní ročník Příběhů bezpráví byl věnován příběhům vzdoru. Cílem bylo připomenout si ty, kteří aktivně vzdorovali komunistické diktatuře. Filmová projekce zvoleného filmu „Meze“ proběhla na naší škole 8. 11. 2017. Příběh soukromého zemědělce Jana Sedláčka a jeho rodiny byl velmi zajímavý. I v našem okolí jsou lidé, kteří díky zvůli komunistické diktatury přišli o své pozemky.…

Muzeum Podhradí

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 jsme s 5. třídou v hodině pracovních činností navštívili výstavu „Ten umí to a ten zas tohle…“, která se koná v Muzeu Podhradí. Výstava byla velmi pěkná a zajímavá. Některé děti zde mají dokonce vystavené vlastní výrobky, které vyrobili v zájmových kroužcích, které navštěvují. Kromě krásných zážitků jsme si odnesli…

Návštěva Hvězdárny a VIDA centra v Brně

Žáci 5. a 6. třídy se 24. 10. 2017 zúčastnili návštěvy hvězdárny a VIDA centra v Brně. Ve hvězdárně shlédli výukový program Úžasné planety – školní pořad pod hvězdnou oblohou. Po jeho skončení si žáci mohli před hvězdárnou prohlédnout a vyzkoušet několik interaktivních exponátů, jako je kaleidoskop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo spektroskop. Následovala návštěva…

Vikingové

V úterý 31. října se v tělocvičně naší školy usídlili Vikingové. Přijeli na válečné lodi, seznámili nás se svými zvyklostmi, předvedli nám své bojové umění a prověřili naše zeměpisné znalosti. Někteří žáci měli to štěstí, že si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak bylo náročné veslování a jak bylo důležité ovládat obranu se štíty ve…

Solideo

V pátek 13.10. se na naší škole uskutečnil „Výchovný koncert jinak“ – Solideo. Instrumentální pořad s historickými hudebními nástroji, provázený poutavým komentářem. Žáci se mohli na chvíli přenést do doby baroka. Největší zájem vzbudily hudební nástroje ze zvířecích rohů – gemshorny. Děkujeme skupině Solideo za krásný hudební zážitek.

Osvětim – svědomí lidstva

Žáci 8. a 9. tříd se ve čtvrtek 12. 10. 2017 zúčastnili dějepisného vzdělávacího programu „Osvětim – svědomí lidstva“. Navštívili jsme koncentrační tábor Osvětim – Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau. Žáci měli možnost podrobněji se seznámit s životem v táboře, s osudy vězňů a zavražděných Židů. V rámci prohlídky jsme navštívili také pavilon věnovaný obětem z Československa. Prohlídka…