Den památky obětí holocaustu – 27. ledna

V pondělí 28. ledna 2019 se na naší škole uskutečnilo projektové vyučování, věnované připomínce obětí holocaustu. Každá třída se v rámci výuky věnovala problematice holocaustu, v učebně dějepisu si na připravené nástěnce prohlédli trasu transportů Židů do Terezína. Žáci měli následně možnost shlédnout film o odsunu Židů z Berlína.

Informace k příjímacímu řízení

Maximálně 2 přihlášky v prvním kole, v dalších kolech neomezený počet. Každý uchazeč může konat jednotnou zkoušku dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního nebo druhého termínu příslušného testu.…

Lyžování – SKI Osvětimany 5.2.2019

V úterý 5. února 2019 pojedou přihlášení žáci 2. stupně lyžovat do Osvětiman. Sraz je v 8:00 hod. před budovou základní školy (odjezd 8:30) Příjezd kolem 13:00 hodin. Žáci si hradí skipass na 4 hodiny (280,- Kč). Vezměte si: kartičku zdravotní pojišťovny, svačinu, pití, případně kapesné Zákonní zástupci odpovídají za seřízení lyží, odpovídající vybavení (ochranná přilba je…

Den památky obětí holocaustu – 27. ledna

V pondělí 28. ledna 2019 se na naší škole uskutečnilo projektové vyučování, věnované připomínce obětí holocaustu. Každá třída se v rámci výuky věnovala problematice holocaustu, v učebně dějepisu si na připravené nástěnce prohlédli trasu transportů Židů do Terezína. Žáci měli následně možnost shlédnout film o odsunu Židů z Berlína.

Beseda s Policií ČR

Stalo se již tradicí, že naši školu každoročně navštěvují zástupci Policie ČR se zajímavými preventivními programy. Letos byl program připraven pro 5. a 8. třídu. V 5. třídě vyslechli žáci přednášku na téma (NE)bezpečný internet, nebezpečí spojená s používáním komunikačních prostředků (internet, mobilní telefon……). Dále byli seznámeni s pojmy jako je kyberšikana, kybergrooming, sexting. Paní…

Pernštejni opět ve škole

V měsíci lednu k nám opět zavítala oblíbená pardubická Agentura Pernštejni. Tentokrát nám herci přivezli představení nazvané Staré pověsti české. Žáci si zábavnou i poučnou formou připomenuli báje a pověsti o nejstarším období českých dějin, setkali se s praotcem Čechem, kněžnou Libuší, Přemyslem Oráčem, Bivojem, Horymírem i Šemíkem a s dalšími bájnými postavami. Mladší žáci…

Fenomén Karel Čapek

Poslední předvánoční týden jsme na naší škole opět přivítali Divadélko pro školy z Hradce Králové. Žáci 2. stupně zhlédli inscenaci s názvem Fenomén Karel Čapek aneb od Dášeňky ke zkáze světa, která jim přiblížila zásadní okamžiky života i tvorby prvorepublikového spisovatele Karla Čapka. Ihned v úvodu byli do produkce zapojeni i někteří naši žáci. V…

Skrytá nebezpečí internetu

I v letošním školním roce jsme ve škole přivítali lektora organizace ACET, která se v rámci primární prevence věnuje vztahovým tématům, nebezpečím ICT a problematice závislostí. O těchto tématech ACET vzdělává mladé lidi a připravuje pro ně své certifikované programy. Pro žáky 4. a 5. třídy byl letos připraven program Skryté nebezpečí Internetu – Sociální…

Třídní schůzky a konzultace 8.1.2019

Vážení rodiče, vzhledem k dnešnímu vývoji počasí a s ohledem na bezpečnost našich pedagogů se dnešní třídní schůzky nebo konzultace ve většině ročníků ruší (v 1. třídě a ve 3. třídě schůzky proběhnou), ostatní dle domluvy s třídními učiteli. Děkujeme za pochopení Miroslava Klímová ředitelka školy

Upozornění navýšení ceny stravného

Z DŮVODU ZVÝŠENÍ CEN POTRAVIN SE  OD 1.1.2019  UPRAVUJE  CENA STRAVNÉHO :  Děti  MŠ DO 6 Let Přesnídávka 8 Kč Oběd      22 Kč Svačina  8 Kč Celkem   38 Kč Děti MŠ 7 let Přesnídavka 9 Kč Oběd    24 Kč Svačina    8 Kč Celkem 41 Kč  Žáci  ZŠ  7-10 let Oběd  24 Kč Žáci  ZŠ  11-14 let…