Jsme na jedné lodi

Školní rok 2018/ 2019 jsme na základní a mateřské škole zahájili celoročním projektem „Jsme na jedné lodi“. Cílem projektu je především vytváření přátelského klimatu na škole a stmelování třídních kolektivů či jednotlivých tříd s učiteli, propojit činnosti žáků jednotlivých tříd, aktivní spolupráce s rodiči. Vyučující spolu s žáky budou v rámci tohoto projektu aktivně diskutovat…

Den republiky na ZŠ a MŠ Buchlovice v barvách trikolory

V pátek 26. 10. 2018 proběhl v naší škole projektový den – Den republiky, kterým jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa. Žáci spolu s učiteli přišli oblečení v barvách trikolory a vytvořili tak „živou státní vlajku“ České republiky. Na začátku školního dne se všichni sešli v tělocvičně a zazpívali si státní hymnu a poslechli…

Oslava výročí vzniku republiky

Vážení rodiče, V pátek 26. 10. proběhne v naší škole projektový den – Den republiky, jehož součástí bude i „živá vlajka“. Prosíme, připravte dětem na tento den jednobarevné tričko – klidně i velké, může být i s obrázkem. 1. – 4. třídy červená barva 5. – 7. třídy bílá barva 8. a 9. třída modrá…

Oznámení o ukončení služby České spořitelny a.s.

Vážení zákonní zástupci, k 31.10.2018 nám oznámila Česká spořitelna a.s.  ukončení služby – sběrného účtu 0100064001/0800. Prosím o nově  zadání souhlasu k platbě za stravné a školné na č.ú. 1541654319/0800  k 12.11.2018.V tento den bude provedena platba už pouze na číslo účtu 1541654319/0800. Šaratová M. vedoucí ŠJ .

Koncert

Pondělní dopoledne (1.10.) žáci 2. stupně strávili na výchovném koncertě  Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Téma koncertu bylo Od klasiky k jazzu. Měli jsme možnost seznámit se s různými druhy saxofonu (altový, tenorový,…) a vidět stepaře, kteří saxofonový kvartet doprovázeli.

Osmáci na cestě do pravěku

Ve středu 26. září se osmáci vydali na přírodovědnou exkurzi, a to až k samotným kořenům lidského rodu na území Moravy. Své putování zahájili v severní části Moravského krasu – ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, které jsou nejdelšími zpřístupněnými jeskyněmi v ČR. Zde se blíže seznámili s krasovými jevy, jako jsou různé druhy krápníků, propasti, závrty či…

UPOZORNĚNÍ

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice oznamuje žákům, budou-li se stravovat ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019, ať se přihlásí do čtvrtku 30. 8. do 14 hod.  na tel. 572 595 243, email saratova@zsbu.cz nebo přes internetové objednávání stravy. Pro žáky se začne vařit od pondělí 3. 9. 2018 . Noví zájemci o stravování /převážně prvňáčci/si zakoupí čip, který…