Pro děti zdravé, veselé a chytré

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Aktuality

Rodiče

Rodiče, ve čtvrtek 8.11.2018, se půjdeme podívat s dětmi ze Sluníček na Smraďavku, do jabloňových sadů, na zpracování a uskladnění jablek. Dejte dětem vhodné sportovní oblečení a obuv. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

Vánoční focení dětí

V úterý, 27.11.2018 od 8.00 hod., se uskuteční „Vánoční focení dětí“ Připravte svým dětem vhodné oblečení.

Kouzelný kolotoč

V pátek, 23.11.2018, budeme mít v MŠ divadlo „Kouzelný kolotoč“ Začátek představení 9.00 hod. Cena: 45,- Kč

Akce na měsíc listopad 2018

5. 11. 2018pondělíplavání
7. 11. 2018středaukázka krojů a vázání šátků p. Kropáčová
8. 11. 2018čtvrteknávštěva sadů na Smraďavce Sluníčka
9. 11. 2018pátek„Hodová slavnost MŠ“ povolení hodů p. starostkou Večeřovou
12. 11. 2018pondělíplavání
13. 11. 2018úterýlogopedie p. uč. Roubalíková
keramika p. uč. Šlosárová
14. 11. 2018středalogopedie p. uč. Andrýsková
keramika p. uč. Šlosárová
19. 11. 2018pondělíplavání
23. 11. 2018pátekdivadlo v MŠ – Kouzelný kolotoč
26. 11. 2018pondělíplavání
27. 11. 2018úterývánoční fotografování dětí
logopedie p. uč. Roubalíková
keramika p. uč. Šlosárová
28. 11. 2018středalogopedie p. uč. Adndrýsková
keramika p. uč. Šlosárová

Třídy MŠ

Kuřátka

Berušky

Sluníčka

Dokumenty Mateřské školy

Zaměstnanci Mateřské školy

ředitelka

Mgr. Miroslava Klímová
e-mail: klimova@zsbu.cz
tel.: +420 572 595 292

zástupkyně ředitelky

Mgr. Alena Mikulíková
e-mail: mikulikova@zsbu.cz

vedoucí učitelka

Zdeňka Andrýsková
e-mail: andryskova@zsbu.cz
tel.: +420 572 595 362

ekonomka

Ing. Jana Cukrová,
cukrova@zsbu.cz

učitelky

Zdeňka Andrýsková andryskova@zsbu.cz
Bc. Lenka Šlosárová slosarova@zsbu.cz
Aneta Roubalíková roubalikova@zsbu.cz
Jitka Papicová papicova@zsbu.cz
Hana Krystýnková krystynkova@zsbu.cz
Bc. Tereza Dvořáková dvorakova@zsbu.cz
Hana Hrušková – chůva  

Výdejna

Karásková Jana 

Uklizečky

Karásková Jana
Kapitánová Bronislava