Pro děti zdravé, veselé a chytré

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat a pokud aktivně s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Aktuality

Fotografování

V pátek, 24. května 2019 od 8.00 hod. ráno, se budou děti fotografovat na společné foto třídy. Děti, které odchází do 1.třídy ZŠ se vyfotí na společné tablo. Dejte prosím dětem vhodné oblečení. Fotografování se…

Den matek

Srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče do mateřské školy na besídky u příležitosti Dne matek, které se uskuteční : u Kuřátek v úterý, 21.května 2019 u Berušek ve středu, 22.května 2019 u Sluníček, ve čtvrtek,…

Akce na měsíc květen 2019

2.5.2019 čtvrtek hrátky rodičů s dětmi v MŠ
13.5.2019 pondělí grafomotorika
14.5.2019 úterý logopedie (p.uč.Roubalíková
15.5.2019 středa logopedie (p.uč.Andrýsková)
zápis do MŠ
16.5.2019 čtvrtek hrátky rodičů s dětmi v MŠ
16.5.2019 čtvrtek vystoupení Sluníček 16.00 hod.
(hala Cihelna Den matek)
20.5.2019 pondělí sportovní den se Zálesákem
21.5.2019 úterý besídka ke Dni matek Kuřátka
22.5.2019 středa besídka ke Dni matek Berušky
23.5.2019 čtvrtek besídka ke Dni matek Sluníčka
24.5.2019 pátek fotografování dětí
27.5.2019 pondělí grafomotorika
28.5.2019 úterý logopedie (p.uč.Roubalíková)
keramika 1.skupina
29.5.2019 středa logopedie (p.uč.Andrýsková)
živá zvířata v MŠ
keramika 2.skupina
30.5.2019 čtvrtek hrátky rodičů s dětmi v MŠ

Třídy MŠ

Kuřátka

Kuřátka

Berušky

Berušky

Sluníčka

Sluníčka

Dokumenty Mateřské školy

Zaměstnanci Mateřské školy

vedoucí učitelka

Zdeňka Andrýsková
e-mail: andryskova@zsbu.cz
tel.: +420 572 595 362

vedoucí školní jídelny

ředitelka

Mgr. Miroslava Klímová
e-mail: klimova@zsbu.cz
tel.: +420 572 595 292

ekonomka

  • tel.: +420 572 595 243

učitelky

Zdeňka Andrýskováandryskova@zsbu.cz
Bc. Lenka Šlosárováslosarova@zsbu.cz
Aneta Roubalíkovároubalikova@zsbu.cz
Jitka Papicovápapicova@zsbu.cz
Bc. Gabriela Genrtovágenrtova@zsbu.cz
Bc. Tereza Dvořákovádvorakova@zsbu.cz
Hana Hrušková – chůva 

Výdejna

Karásková Jana 

Uklizečky

Karásková Jana
Kapitánová Bronislava