Schůzka rodičů předškoláků

Vážení rodiče,

ve čtvrtek, 21. března 2019 od 16:00 hodin,se uskuteční v mateřské škole schůzka, kde Vám budou sděleny informace, týkající se zápisu dětí do 1. třídy základní školy.

Program:

  • přednáška školní psycholožky – PhDr. Martina Veselá
  • informace k zápisu, předání dokumentů – Mgr. Alena Mikulíková
  • informace třídních učitelek – Z. Andrýsková a L. Šlosárová diskuse

Účast všech rodičů nutná!