• Zahájení školního roku – pondělí 3. září 2018
  • Ukončení vyučování v 1. pololetí čtvrtek 31. ledna 2019
  • Ukončení vyučování ve 2. pololetí pátek 28. června 2019

Prázdniny

Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny sobotu 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny pondělí 25. února až 3. března 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019
Hlavní prázdniny sobota 29. června až neděle 1. září 2019

Pedagogické rady

Zahajovací pedagogická rada ZŠ + MŠ pondělí  27. 8. 2018
Čtvrtletní pedagogická rada ZŠ úterý 27. 11. 2018
Pololetní pedagogická rada ZŠ úterý 24. 1. 2019
Třičtvrtěletní pedagogická rada ZŠ úterý 23. 4. 2019
Závěrečná pedagogická rada ZŠ + MŠ čtvrtek 20. 6. 2019

Organizace školního roku 2018/2019

Začátek školního roku pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny sobotu 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019
Konec prvního pololetí  čtvrtek 31. ledna 2019
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny pondělí 25. února až 3. března 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019
Konec druhého pololetí pátek 28. června 2019
Hlavní prázdniny sobota 29. června až neděle 1. září 2019
Školní rok 2019/2020 začne pondělí 2. září 2019