Výchovný poradce – Kariérový poradce

Bc. Vladimíra Janíková: janikova@zsbu.cz

 Metodik prevence

Mgr. Pavla Piknerová: piknerova@zsbu.cz

Koordinátor inkluze

Mgr. Petra Daníčková – speciální vzdělávací potřeby: danickova@zsbu.cz

Bc. Vladimíra Janíková – nadaní žáci: janikova@zsbu.cz

 Speciální pedagog

Mgr. Renata Oharková: oharkova@zsbu.cz

Školní asistent

Bc. Gabriela Košťálová: kostalova@zsbu.cz

Asistent pedagoga

Marie Netopilová: netopilova@zsbu.cz

Jitka Papicová: papicova@zsbu.cz

Logopedický preventista

Mgr. Anna Petrášová: petrasova@zsbu.cz

Zdeňka Andrýsková: andryskova@zsbu.cz

Simona Jurčová: jurcova@zsbu.cz

Schránka důvěry

Vyrovnávací kroužky