Koordinátor inkluze – speciální vzdělávací potřeby

Mgr. Petra Daníčková: danickova@zsbu.cz

Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole v rámci projektu „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta pro efektivní vzdělávání všech žáků“. Koordinace individuálních vzdělávacích plánů pro děti s potřebou podpůrných opatření, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji, podpora rodičům i pedagogům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání, atd.

Koordinátor inkluze – nadaní žáci

Bc. Vladimíra Janíková: janikova@zsbu.cz

Ověření pozice koordinátor inkluze pro nadané  a mimořádně nadané žáky ve škole v rámci pilotního projektu Qiido Akademie nadačního fondu Qiido. Model vzdělávání a rozvoj MiND (mimořádně nadaní žáci).  Koordinace vzdělávacích plánů pro MiND, zavádění metod a forem MiND do výuky, poradenství a konzultační činnost ostatním pedagogům, zákonným zástupcům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání, atd.