Informace ze sPOLKU rodičů

IČO: 265 279 28

Sídlo: Komenského 483, Buchlovice

SR působí při ZŠ Buchlovice již od roku 2002, od roku 2013 působí při ZŠ a MŠ jednotně.

Činnost SR se řídí schválenými stanovami.

Členy SR jsou zákonní zástupci žáků ZŠ a MŠ Buchlovice

Výbor sPOLKU rodičů

Výbor SR tvoří:

 • předseda – Bc. Milan Andrýsek
 • místopředseda – Eliška Omelková
 • hospodář – Pavlína Lukeštíková, Milan Andrýsek
 • tiskový mluvčí – Mgr. Alena Mikulíková
  • Tiskový mluvčí má na starosti komunikaci s veřejností a ZŠ, veškeré písemnosti. Je oprávněn k podepisování žádostí, dopisů, stará se o zveřejnění všech akcí SR.
 • členové
  • Členy výboru jsou rodiče z řad třídních důvěrníků, pokud se třídní důvěrník změní, stává se nový aktuálním členem výboru SR. Členové výboru se mohou každoročně měnit. Počet členů výboru se řídí počtem třídních důvěrníků zvolených na prvních třídních schůzkách ZŠ a MŠ, nejméně však je shodný s počtem tříd na ZŠ v daném školním roce. Rodič může být důvěrníkem i pro více tříd najednou.
  • Jejich povinností je aktivně se účastnit pořádání všech akcí SR a pomáhat s jejich organizací.
  • Povinnosti členů SR – zaplatit 150,- příspěvek ročně za všechny své děti dohromady (výhody se vztahují i na děti z MŠ)

Výhody členství ve SPOLKU rodičů

 • děti členů mají vstup na všechny akce pořádané SR vstup zdarma,
 • SR dle výsledků svého hospodaření přispívá svým členům na kulturní i sportovní akce školy (např. na dopravu na různé akce, dárky pro předškoláky a deváťáky, na plavání ve 3. třídě, na činnost kroužků, na den dětí, lyžařský výcvik v 7. třídě – vleky),
 • výtěžek z plesu je téměř beze zbytku věnován škole.

Dokumenty

Akce plánované na školní rok 2016 – 2017:

Datum Akce
Prosinec 2016 Vánoční dílny (10. 12. 2016)
Únor 2017 Školní ples (25. 2. 2017)
Květen 2017 Dětská kuličkyáda (8. 5. 2017)