Zápis dětí do mateřské školy proběhne

ve středu  15. května 2019 v čase 10:00 až 16:00 hodin v budově mateřské školy.

Budou přijímány děti, které dovrší tří let do konce kalendářního roku 2019.

Vezměte s sebou:  

 •   – řádně vyplněnou přihlášku (i s potvrzením lékaře)
 •   – rodný list dítěte
 •   – průkaz totožnosti zákonného zástupce

Přihlášku získáte: 

 •   – v mateřské škole
 •   – v kanceláři školy (Komenského 483)

Co děti do mateřské školy potřebují?

 • – papučky
 • – příjemné oblečení na hry a pobyt ve třídě
 • – oblečení a vhodnou obuv na pobyt venku na zahradě
 • – náhradní oblečení pro případ „nehody“
 • – pyžamko na odpolední odpočinek
 • – v letních měsících pokrývku hlavy
 • – umělohmotný hrníček na pitný režim ve třídě i na zahradě
 • – kartáček na zuby a umělohmotný hrníček (děti si čistí po obědě zoubky)

Prosíme vše čitelně podepsané.

V průběhu školního roku vybíráme:

 •  2 ks balení papírových kapesníků (děti mají neustále k dispozici)
 •  2 ks balení ubrousků (využíváme každý den při stolování)