Na sever od Slunce

Film Na sever od slunce

Testování: žáci 9. třídy ZŠ, v rámci dvouhodinovky – spojení občanské výchovy a dějepisu, 18. 9. 2013
Časová dotace: 90 min + dalších 90 min v rozšířené tvořivé aktivitě v pracovních činnostech
Zvolená aktivita: Jak se žije

Na začátku jsme si formou myšlenkové mapy zapsali na tabuli naše představy o životním stylu. Vyvodili jsme definici životního stylu, kterou si žáci zapsali.

Projekce filmu proběhla nad mé očekávání. Žáky film velmi zaujal a již v průběhu si všímali různých maličkostí (např. kde vzali tu pec, jak se těší na Vánoce, postup stavby domu).

Po skončení filmu vyplnili samostatně pracovní list. U Ingeho a Jorna na první místo kladli přátelství a zábavu – to byl přece hlavní důvod, pro který se zde vypravili, ale z neuvedených možností doplňovali především ekologii, volnost, skromnost.

V řízené diskuzi jsme si vysvětlili alternativní způsoby života a příčiny, které vedou ke změně životního stylu. Pro mnohé z nich to bylo nové, všimla jsem si, že pod pojmem životní styl – alternativní způsob života, si nejčastěji představili zdravý životní styl jak jej znají z časopisů – zdravá strava, sport, fitness, …

Pozastavovali se nad množstvím odpadu, které bylo vyplaveno na pláži. Vysvětlily jsme si dopady konzumního způsobu života. Tato část diskuze nás dovedla k doplnění aktivity. Protože u nás na škole kromě dějepisu a občanské výchovy vyučuju také pracovní činnosti, tak jsme následující den využili tuto dvouhodinovku „pracovek“ k Recy tvoření.

Vytvořili jsme: držák na mobil při nabíjení z obalu od šamponu, držák na mokré deštníky z plastového kyblíka od mléka (prázdný kyblík na 10l jsme dostali ve školní kuchyni), z dvou malých plastových lahví jsme zhotovili malou kasičku na peníze a z kulatého obalu na sýr malou dárkovou krabičku.

Přikládám fotodokumentaci z obou činností.

';