Postavme se hladu

postavme_se_hladu

Jedním z aktuálním problémů lidstva je také chudoba a hlad. Ve středu 16. 10. 2013 se na naší škole uskutečnila akce v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu! Žáci se dozvěděli více informací o problematice hladu v celosvětových souvislostech. Důraz byl kladen na hlubší pochopení problému celosvětového hladu na straně jedné a plýtváním potravin ve vyspělých společnostech na straně druhé.

Žákyně 8. a 9. třídy připravily o dané problematice přehlednou nástěnku. Jednotlivé ročníky postupně shlédli alarmující filmové ukázky a následně si mohli prohlédnout výstavku regionálních českých potravin.

Kampaň Food Right now – Postavme se hladu! pořádá organizace Člověk v tísni ve spolupráci s neziskovými organizacemi Acted z Francie, Cesii z Itálie, Koncern Worldwide z Irska a Welthungerhilfe z Německa.

Mgr. Helena Šmolová

';