Škola v Kálú

Film Škola v Kálú

Testování: žáci 6. – 7. třídy ZŠ, v rámci dějepisného semináře, 19. 9. 2013
Časová dotace: 45 min (1 vyučovací hodina)
Zvolená aktivita: Do školy

Žáci samostatně vyplnili první sloupec v pracovním listě. Zde se spíš dotazovali, co mají napsat, když nepřekonávali žádné překážky. Uváděli nejčastěji přechod silnice. Studium jako vzácné nevidělo žádné z dětí, protože je pro ně dostupné. Úsilí rodiny viděli v tom, že jim rodiče pomáhají s učením, případně je vozí autem na kroužky apod.

Po zhlédnutí filmové projekce byl jejich pohled na dané otázky úplně jiný. Jako největší zátěž pro Fakhereh viděli cestu do školy. To byla velká oběť. Oceňovali její rodiče, že ji umožní chodit do školy. Při zamyšlení a řízené diskuzi ohledně úsilí a podmínek, obětech rodičů pro jejich vzdělávání děti zcela volně přešli na otázky velmi podobné těm z aktivity „Souvislosti“. Zajímali se a porovnávali každodenní život dívek v Afganistanu, jejich povinnosti.

V průběhu diskuze jsme některé základní informace zapisovali společně na tabuli.
Tato výuková hodina se mi líbila, aktivita i film děti zaujaly, myslím, že jednotlivé nabízené aktivity lze libovolně kombinovat. Ráda tento film využiju i ve vyšších ročnících, kdy použiju další nabízené aktivity. Přikládám fotodokumentaci z výukové hodiny.

';