Tanečnice Aleyna

6. třída – aktivita odučena 3. 2. 2014

 • projevil se problém stanovit své dobré vlastnosti
 • film shlédli se zaujetím

Otázky:

 • Jak to, že si jako talent vybrali zrovna jí, kde ji našli?
 • Proč Alena propadala ve škole?
 • Děti zajímala role otce v rodině, nijak výrazně tam nevystupoval.

Diskuse: probrali jsme problém šikany. Sama jsem se na příkladech z vlastní zkušenosti snažila žákům ukázat, že dané téma nemá být tabu, protože může potkat kohokoliv a zanechá v člověku následky na dlouhé roky.

V dopisech se většina dětí věnovala problému Aleny. Vyskytl se jeden velmi osobní dopis, kdy dokonce žákyně napsala, že se jedná o její osobní zkušenost, s prosbou, abych uvedené nikde nesdělovala a nečetla.

7. třída – aktivita odučena 6. 2. 2014

 • opět problém najít na sobě kladné hodnocení (snad se bojí chlubit?)
 • většina věcí se týkala povahy, učení, jen někteří u sebe hodnotili vzhled

Po projekci filmu otázky:

 • Proč žijí v Německu?
 • Život německé menšiny v Německu
 • Vysvětlení co je to ramadán

V diskuzi opět podobně jako v 6. třídě probrán problém šikany a její aspekty.

Dopisy:

 • Alenin prospěch dali do souvislosti s prospěchem ve škole – propadnutí jako následek šikany a stresu
 • Jídlo jako reakce na stres, následné přibírání na váze
 • V dopisech se snažili najít řešení – usmíření, pochopení, pozvánka na vystoupení apod.
 • Ze skutečných zážitků popsána zkušenost šikany jeden rok ve škole jako pocit: „rok bez existence“
 • V jednom případě dokonce tři příklady posmívání u kluka
 • Velmi dobrý podklad pro sledování situace ve třídě

8. třída – aktivita odučena 4. 2. 2014

Otázky:

 • Váha jako dědičnost
 • Vysvětlení ramadánu

Diskuze: podobně jako v ostatních třídách

Dopisy: především i v osobních problémech poukaz na dědičnost. Tato třída neprojevila velkou aktivitu, i když film sledovali se zaujetím a následná diskuse byla také dosti živá.

9. třída – aktivita odučena 5. 2. 2014

Na začátku promítání se při prvním pohledu na Alenu začali děti smát. V průběhu projekce bylo vidět, jak se jejich pohled na ní mění, zejména když popisovala své pocity.

V diskusi po skončení filmu zazněla dokonce ze strany jednoho žáka výtka vůči těm, co se na začátku zasmáli. Probrali jsme problém šikany a problém posuzování člověka na první pohled.

Dopisy:

 • Připomínali Aleninu sestru – její nemoc, náklady na léčení
 • Jídlo jako reakce na stres
 • Snaha poukázat v dopise na dobré vlastnosti a schopnosti Aleny
 • Snaha o pochopení lidí
 • Mít rád člověka takového, jaký je
 • V této třídě se neobjevila žádná osobní zkušenost, i když vím, že se problémy ve třídě dříve vyskytly

Ve všech třídách děti dávali přednost napsat dopis jako domácí práci. Myslím, že doma v soukromí se dokázali více otevřít, měly více pocit soukromí a anonymity.

';