Co je aktivita eTwinning

eTwinning

eTwinning – společenství evropských škol

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál www.etwinning.net. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a jednoduše spolupracovat.

eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet mezinárodní sdružení 30 ministerstev školství, které se zabývá vzděláváním nejen v oblasti moderních technologií. Na úrovni jednotlivých států aktivitu eTwinning zajišťuje 36 národních podpůrných středisek.

Projekty naší školy

eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami. Spolupráce v programu eTwinning probíhá jako součást výuky anglického jazyka, českého jazyka, informatiky i dalších předmětů. Při projektech využíváme informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenost a umožňují komunikaci s partnerskými školami, seznamujeme se s jinými kulturami a naopak seznamujeme ostatní s naším prostředím. Rozvíjíme spolupráci v rámci naší školy, rozšiřujeme vlastní znalosti a především zlepšujeme znalosti cizího jazyka.

Kroužek Etwinning

V letošním školním roce se do aktivity eTwinning zapojili žáci 7. a 9. ročníku. Společně s žáky z polské školy Gimnazjum im.Jana Pawła II v Polsku se v rámci kroužku zapojili do projektu We all are friends. Tento projekt je zaměřený na vzájemném poznávání kultur a zejména na aktivní používání anglického jazyka při vzájemné komunikaci. Děti se učí jak aktivně využívat ICT při tvorbě prezentací a upevňují naučenou slovní zásobu angličtiny. V rámci projektu se také naučí natáčet krátká videa, ve kterých představí svým novým kamarádům svoji školu a místo, kde žijí.

Twinning Label