O projektu HPN:

Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno MŠMT v roce 2015 a následně o jeden školní rok prodlouženo. V současné době (leden 2017) je zařazeno do přímé podpory 350 základních škol ve všech krajích, 610 učitelů a trenérů, 51 evaluačních a metodických pracovníků a odborný řídící tým, který má exekutivní pravomoci uvnitř procesu vymezeného na základě § 171 odst. 1 školského zákona ve vyhlášení pokusného ověřování. Následuje citace z odůvodnění vyhlášení PO:

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, navrhlo MŠMT na jaře 2015 pokusně ověřit možnost zvýšení objemu odborně řízeného pohybu žáků v základních školách.

Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno dne 14. 5. 2015 a bylo otevřeno pro všechny základní školy, které svou přihláškou pouze ztvrdily splnění vstupních podmínek – tedy zejména zajištění kvalifikovaných sil pro realizaci pokusného ověřování.

Cíle pokusného ověřování:

 1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách a klubech,
 2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pokusného ověřování,
 3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky programu „Hodina pohybu navíc“,
 4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

 Popis ověřování

 • Vzdělávání bude probíhat v 1. – 3. ročníku ZŠ ve školních družinách.
 • Pilotní program bude realizován pouze v jednom oddělení školní družiny v ročníku.
 • Všestranná příprava bude realizována na základě následujících sportů:
  • fotbal,
  • lední hokej,
  • basketbal,
  • volejbal,
  • házená,
  • ragby.

Způsob implementace projektu do škol:

Pro program bude vyčleněno jednou týdně 45 min. po celý školní rok.