Den památky obětí holocaustu

U příležitosti Dne památky obětí holocaustu připravili žáci 9. třídy projekt „Abeceda holocaustu“. S výstupy tohoto projektu jsme se seznámili v rámci připravené prezentace dne 30.1.2014. Prezentace se zúčastnili žáci 6. – 9. třídy. Výsledek práce našich deváťáků – svázaná příručka, zůstane ve škole jako učební pomůcka pro další ročníky.

Mgr. Helena Šmolová

';