Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví – jeden svět na školách

Ve čtvrtek 21. 11. 2013 se uskutečnil pravidelný projekt „Příběhy bezpráví“. Žáci 9. třídy shlédli film Hitler, Stalin a já. Po skončení filmu následovala beseda s naším hostem Mgr. Igorem Stránským, ředitelem Slováckého divadla v Uherském Hradišti, který pomáhal organizovat protestní akce a revoluci v listopadu 1989 v našem okrese.

Mgr. Šmolová Helena
učitelka dějepisu

';