Projekt EDISON

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektu EDISON, který nám umožnil poznat zahraniční studenty prezentující své země. Cílem projektu je porozumění jiným kulturám a národům a pomáhá odstraňovat předsudky, stereotypy a bariéry mezi cizími kulturami. Samozřejmostí je motivace ke zdokonalování se v cizích jazycích.