Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Naše škola se jako partnerská a spolupracující zapojila do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210. Jedná se o projekt tří partnerských univerzit: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Karlovu Univerzitu v Praze a Masarykovu Univerzitu v Brně.

Zapojili jsme se do klíčové aktivity:

 • Podpora školních poradenských pracovišť: pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole
 • Podpora poradenských pracovišť: odborní pracovníci na školách
  • Koordinátor školního inkluzivního týmu
  • Školní psycholog
  • Školní speciální pedagog
  • Koordinátor inkluze
 • Školní asistent
 • Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání
 • Sdílení odborných mezinárodních zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení