Jsme na jedné lodi

Celoroční projekt zaměřený na vytvoření pozitivního a vstřícného klima ve škole, pocit sounáležitosti.

Cílem projektu je především vytváření přátelského klimatu na škole a stmelování třídních kolektivů či jednotlivých tříd s učiteli, propojit činnosti žáků jednotlivých tříd, aktivní spolupráce s rodiči. Vyučující spolu s žáky budou v rámci tohoto projektu aktivně diskutovat a plnit nejrůznější aktivity zaměřené na prohlubování mezilidských vztahů, přátelství, empatie a podílet se tak mimo jiné na výzdobě celé školy během školního roku.

Úkolem každé třídy na začátku školního roku bylo vytvořit si logo třídy, motto, pravidla třídy a jméno skupiny. Takže máme ve škole Záchranáře, Loď Enterprise, Piráty,…

Každý měsíc se koná setkání všech tříd – setkání na palubě (v tělocvičně školy). Zhodnotí se minulý měsíc, připomenou se úspěchy žáků, narozeniny… a sdělí se, co nás čeká v měsíci nadcházejícím nebo další důležité informace.

Věříme, že na konci školního roku všichni řekneme: „Jsme na jedné lodi“.