Moje já a já těch druhých

V tomto školním roce se zaměříme na rozvoj osobnostních a sociálních dovedností žáků naší školy. Hlavní část bude probíhat v rámci třídnických hodin dvakrát v měsíci v délce 45 minut, povede ho třídní učitel, případně speciální pedagog, výchovný poradce nebo přizvaný host.

Budou probírána témata měsíce (10 stěžejních témat, každé téma na jeden měsíc), přednostně pak aktuální témata vyplývající z atmosféry ve třídě, škole, společnosti.

Bude využíváno hlavně prožitkových metod, prvky dramatické výchovy, skupinové práce, projektového vyučování…

Učitel bude průvodcem žáka.

Měsíčním tématům se budou věnovat i učitelé v jiných předmětech.

K jednotlivým okruhům budou uzpůsobeny i nástěnky školy, třídy apod.