RECYKLOVÁNÍ JE HRANÍ

vyhlašujeme soutěž ke Dni Země. Vašim úkolem je vyrobit nějaké zvíře, postavu, stavbu, robota nebo co vás napadne….z krabice, pet láhve, kartonu nebo dalšího jiného odpadního materiálu a přinést do družiny nejpozději do středy 24.4.2019.

přehlídka školních družin

Jako každým rokem, tak i letos jsme nacvičili program na přehlídku školních družin, která se konala 19.3. v tělocvičně ZŠ Osvětimanech. Osm dětí se ráno společně s paní vychovatelkou sešlo na autobusové zastávce a jelo se. Naše družina vystupovala s hudební pohádkou “ Čert a Káča“. Ze začátku měly děti trému, ale jak začala hrát…

Školní družina vyhlašuje PONOŽKOVÝ DEN obleč si ve čtvrtek 21. března-Na každou nožku jinou ponožku a podpoř tak lidi s Downovým syndromem

21. březen – PONOŽKOVÝ DEN (Světový den Downova syndromu) 🙂 Letos se u nás na základní škole v Buchlovicích poprvé zapojíme do Ponožkového dne u příležitosti Světového dne Downova syndromu. Downův syndrom je vrozená vada, se kterou se ročně v ČR narodí průměrně 50 dětí. „. Právě proto si lidé po celém světě v tento den…