Družinové kroužky

Školní družina v tomto roce nabízí dva družinové kroužky: Keramika a šikovné ruce. Děti se mohou přihlašovat u paní vychovatelky. Kroužky začnou v měsíci říjnu. Koncem měsíce září pošleme po dětech lístečky, které kdy budou mít kroužek. kroužek bude od 14:00-15:30