O nejdelší řetěz z papíru

V měsíci prosinci, jsme vyhlásili soutěž mezi červenou a zelenou družinu o nejdelší řetěz z papíru. 0bě družiny si vedly dobře a podařil se nám společně vytvořit dlouhý řetěz…