Školní družinu při ZŠ Buchlovice vedou paní vychovatelky Jitka Mikulová, Markéta Kolaříková a pan vychovatel Mgr. Pavel Mls. Školní družina je v provozu během dnů školního vyučování od 11.30 do 16.00 hod. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování.

Aktuality školní družiny