Školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Buchlovice vedou:

  • Jitka Mikulová  – vedoucí vychovatelka
  • Mgr. Pavel Mls – vychovatel
  • Markéta Kolaříková – vychovatelka ranní a polední družina
  • Mgr. Zuzana Chytilová – vychovatelka ranní družina

Provoz školní družiny  6:30 – 7:30  a  11:30 – 16:00 hodin.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po vyučování.

Aktuality školní družiny

RECYKLOVÁNÍ JE HRANÍ

vyhlašujeme soutěž ke Dni Země. Vašim úkolem je vyrobit nějaké zvíře, postavu, stavbu, robota nebo co vás napadne….z krabice, pet láhve, kartonu nebo dalšího jiného odpadního materiálu a přinést do družiny nejpozději do středy 24.4.2019.