Ceny stravného dle jednotlivých kategorii platné od.1.9.2013

Stravovací kategorie Ceny obědu
MŠ do 6 let celodenní /přesnídávka,oběd,svačina,pitný režim/ 35,-Kč
MŠ do 6 let půldenní /přesnídávka,oběd,pitný režim/ 28,-Kč
MŠ do 7 let celodenní /přesnídávka,oběd,svačina/ 38,-Kč
MŠ do 7 let půldenní /přesnídávka,oběd/ 31,-Kč
Žáci 7-10 let 22,-Kč
Žáci 11-14 let 24,-Kč
Žáci 15 let a více 25,-Kč
Zaměstnanci 28,-Kč
Cizí strávníci 55,-Kč
Cizí strávníci s dovozem 60,-Kč

Upozornění pro zákonné zástupce žáků ZŠ Buchlovice a dětí MŠ Buchlovice

Z důvodu zvýšení DPH se cena jednoho neodhlášeného obědu zvyšuje o 1,- Kč od 1. 2. 2013, tj. ostatní náklady z 26,- Kč na 27,- Kč.

Podle vyhlášky 170 /2005 jste povinni v době nepřítomnosti v ZŠ nebo MŠ Vaše dítě odhlásit ze stravování, jinak Vám budou naúčtovány ke každému neodhlášenému obědu i ostatní náklady tj. cena za potraviny + ostatní náklady.

První den nepřítomnosti Vašeho dítěte v MŠ nebo ZŠ máte možnost si vyzvednout oběd za cenu potravin.

  • V ZŠ od 11:00hod. do 11:15hod. v chodbě kuchyně ŠJ do vlastních jídlonosičů.
  • V MŠ od 11:30 hod. do 12:00 hod. v chodbě výdejny MŠ do vlastních jídlonosičů.