3. MÍSTO V SOUTĚŽI ZLATÝ LIST!

11. května 2018 se na Smraďavce konalo krajské kolo přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST. Soutěžila zde šestičlenná družstva z různých základních škol celého kraje. Na stanovištích soutěžní stezky prokazovali žáci své znalosti v oblastech: ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie a botanika. Součástí hodnocení byla i praktická práce pro přírodu. Naše družstvo reprezentovali: Štěpánka Večeřová a Pavel Beran (7. třída), Anička Lukeštíková a Mikuláš Crla (8. třída), Veronika Zetková a Dorotea Prošková (9. B). Patří jim velká pochvala, protože společně obsadili skvělé 3. místo!

Zlatý list