OKRESNÍ KOLA BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

V letošním školním roce se v okresních kolech Biologické olympiády sešel rekordní počet soutěžících. V každé kategorii bylo přihlášeno 45 žáků z celého okresu! 12. dubna soutěžili žáci 6. a 7. ročníků (kategorie D) na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Pěkného umístění zde dosáhli naši dva sedmáci – Pavel Beran (11. místo) a Štěpánka Večeřová (14. místo). 23. dubna se v DDM v Uherském Brodě sešli zástupci kategorie C (8. a 9. ročník), kde jsme měli také dvojnásobné zastoupení. Veronika Zetková skončila na krásném 4. místě a Dorotea Prošková obsadila 21. místo, což je v tak silném obsazení soutěže také pěkné umístění. Soutěž se skládala ze čtyř částí: teoretického testu, praktického určování předložených rostlin a živočichů a laboratorního úkolu. Pro postup do okresního kola však museli žáci nejdříve vyhrát kolo školní a poté samostatně splnit a písemně zpracovat vstupní úkol. Aby zdárně vyřešili test v okresním kole, bylo také nutné dopředu nastudovat zadaný studijní text. Tuto náročnou přípravu tedy zvládli všichni čtyři na výbornou a patří jim velká pochvala!