ÚSPĚŠNÍ V SOUTĚŽI YPEF!

23. března se v Muzeu lesnictví a myslivosti Buchlov konalo místní kolo mezinárodní soutěže YPEF. Soutěžila zde tříčlenná družstva z různých základních a středních škol našeho okresu. Nejprve soutěžící řešili písemný test s otázkami o lesnictví, rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a v jeho blízkosti. A poté je čekala praktická část. Naše škola letos přihlásila do soutěže 4 družstva složená ze žáků 7. – 9. tříd. Opravdu všem patří velká pochvala, protože v konkurenci 13 družstev obsadili 1., 2., 3., a 5. místo!!! 1. místo vybojovala děvčata z 9. B: Veronika Zetková, Dorotea Prošková a Adéla Zálešáková. Na 2. místě skončili žáci 8. třídy: Anna Lukeštíková, Vít Kučera a Mikuláš Crla, 3. místo obsadila děvčata z 9. A a 9. B: Jana Žufánková, Kateřina Jurnyklová a Kristýna Dvouletá. Pochvalu si zaslouží i naše nejmladší družstvo tvořené žáky 7. třídy: Štěpánkou Večeřovou, Viktorií Valentovou a Matějem Kropáčem, protože dokázali porazit (až na jedno tupeské družstvo) všechna družstva ostatních škol a obsadili tak 5. místo! Všem výše jmenovaným žákům gratulujeme a děkujeme za skutečně vynikající reprezentaci naší školy!