VÝTVARNÝ KURZ

Kroužek vede: Mgr. Markéta Šocová

 

FLORBAL MLADŠÍ

Kroužek vede: Mgr. Marek Schuster

 

Kroužek florbalu vede pan učitel Mgr. Marek Schuster a povede žáky, aby se naučili základy tohoto kolektivního sportu. Naučí se základní pravidla, práce s hokejkou a míčkem, nahrávky, střelbu na branku, útočné a obranné formace. Hlavní důraz bude kladen na hru fair-play. Vyzkouší si zahrát zápasy mezi školami z Mikroregionu Buchlov a zlepší si fyzickou kondici. 

FLORBAL STARŠÍ

Kroužek vede: Mgr. Marek Schuster

 

Kroužek florbalu vede pan učitel Mgr. Marek Schuster a povede žáky. Hra fair-play. Naučí se hrát dle pravidel tohoto sportu. Prohloubení práce s hokejkou a míčkem, nahrávky, střelbu na branku, útočné a obranné formace. Vyzkouší si zahrát zápasy mezi školami z Mikroregionu Buchlov a zlepší si fyzickou kondici.  

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK – prohlubování pro zájemce o Fy, Ch, M  – 8.ročník

Kroužek vede: Mgr. Petra Grebeníčková

 

Přírodovědný kroužek je určen pro žáky osmého ročníku, kteří mají zájem o přírodovědné obory. Především matematiku, chemii a fyziku.  Termíny jsou dle potřeb žáků. Kroužek se zaměřuje na doučování daných předmětů (žáci se sami podílejí na struktuře kroužku) a prohlubování učiva přírodovědných oborů. 

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK – prohlubování pro zájemce o Fy, Ch, M – 9. ročník

Kroužek vede: Mgr. Petra Grebeníčková

 

Přírodovědný kroužek je určen pro žáky devátého ročníku, kteří mají zájem o přírodovědné obory. Především matematiku, chemii a fyziku. Termíny jsou dle potřeb žáků. Kroužek se zaměřuje na doučování daných předmětů (žáci se sami podílejí na struktuře kroužku) a prohlubování učiva přírodovědných oborů. 

 PROCVIČÍME ANGLIČTINU

Kroužek vede: Mgr. Pavla Piknerová

 

Kroužek je určen žákům 4., 5. a 6. tříd, kteří si chtějí nejenom procvičit učivo angličtiny, ale mají také chuť zahrát si zábavné hry v angličtině, zazpívat si anglické písničky a naučit se něco nového. 

PROCVIČÍME ČEŠTINU – PRO ŽÁKY 7. TŘ.

Kroužek vede: Mgr. Petra Daníčková

 

 Kroužek je určen především pro 7. ročník. Společná setkání prohloubí žákům jejich znalost českého jazyka. Každý čtvrtek se žáci věnují hlouběji mluvnickým jevům, které se probírají ve vyučovacích hodinách. 

BECOME BETTER

Kroužek vede: Mgr. Petra Daníčková

 

Kroužek je určen především pro 7. ročník. Společná setkání prohloubí žákům jejich znalost anglického jazyka. Každé úterý žáci procvičují gramatické jevy, diskutují nad různými tématy či se dívají na anglický seriál, na jehož základě pracují s doplňujícími pracovními listy. 

VAŘENÍ EXOTICKÝCH JÍDEL

Kroužek vede: Mgr. Petra Daníčková

 

Kroužek je určen pro celý druhý stupeň naší ZŠ. Během pátečního odpoledne žáci „cestují“ do všech koutů světa. Exotická jídla např. z Mexika, Brazílie, Číny či Hong Kongu se naučí nejen vařit, ale taktéž si malou část odnesou domů spolu s receptem. 

BYLINKÁŘKY

Kroužek vede: Vladimíra Janíková

 

 

CHYSTÁME SE NA STUDIA – PŘÍPRAVA K PŘIJÍMAČKÁM ČJ/M

Kroužek vede: Čj – Mgr. Petra Daníčková / M – Vladimíra Janíková

 

Kroužek vede paní učitelka Daníčková a Janíková. Je určen pro 9. ročník. Náplní tohoto středečního setkání je především příprava žáků devátého ročníku na SŠ. Žáci vypracovávají různé testové úlohy, které se objevují v testech u přijímacího řízení na SŠ, dále také řeší jazykové rozbory či mluvnické jevy, u kterých nachází nesrovnalosti. 

SPOLEČENSKÉ TANCE

Kroužek vede: Ing. Jiří Bánovský

 

Kroužek funguje na naší škole již řadu let.

Taneční průpravu žáků 8. a 9. tříd vede taneční mistr Ing. Jiřím Bánovským.

Nácvik probíhá v období říjen – únor. Vyvrcholením kroužku je každoročně vystoupení na školním plese pořádaným Spolkem rodičů. 

ŠKOLNÍ PRAKTIKA

Kroužek vede: 

 

Kroužek Školní praktika je zaměřen na procvičování matematiky a českého jazyka. Vede jej paní učitelka Michaela Krábková. V kroužku budeme zábavnou formou procvičovat problematické učivo z obou předmětů a budeme se věnovat domácím úkolům. Žáci budou vypracovávat pracovní listy, testovat své vědomosti a dovednosti a rozvíjet sami sebe v rámci kolektivních didaktických her. 

TŘETÍ HODINA TĚLOCVIKU

Kroužek vede: Mgr. Marek Schuster, Mgr. Pavel Mls

 

 

AEROBIC

Kroužek vede: Mgr. Kateřina Chaloupková

 

Patří mezi tradiční celoroční pohybové aktivity pro dívky na naší škole. Letos je otevřen pro děvčata z 1. – 5. třídy. Je veden zkušenou cvičitelkou, trenérkou aerobiku Mgr. Kateřinou Chaloupkovou.

Jeho náplní je rozvíjení pohybových a tanečních aktivit, účast na oblastních přehlídkách a také vystoupení ve škole např. na školním plese nebo besídce ke Svátku matek. 

TECHNICKÝ KROUŽEK

Kroužek vede: Matěj Prášil, Vít Fojtík

 

V tomto kroužku se můžete naučit hravou a zábavnou formou základům elektrotechniky, elektroniky a informatiky. Můžete se seznámit s fyzikálními principy a jejich uplatněním ve světě kolem nás. Čekají na vás hry, pokusy, soutěže, řešení kvízů a také exkurze do firem a středních škol, kde je možné studovat technické obory. 

 

Kroužky v rámci školní družiny

 

PONDĚLÍ – VÝTVARNÝ KROUŽEK

Vede jej pán vychovatel Pavel Mls, jeho náplní je vyzkoušet různé výtvarné techniky a práci s nejrůznějšími materiály. Práce dětí Výtvarného kroužku jsou vystavovány v prostorách Základní školy a zdravotního střediska.

 

ÚTERÝ – MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Kroužek bude zaměřen na rozvoj jemné motoriky. Vede jej pán vychovatel Pavel Mls. V kroužku se budou stavět jednoduché modely letadel a házecích kluzáků, převážně z papíru. Budeme si povídat o historii nebo o technických parametrech modelů. Dále budeme tvořit a experimentovat s různým zajímavým materiálem a barvami.

 

STŘEDA – HOLČIČÁRNA

Vede jí paní vychovatelka Kateřina Daďová, v kroužku si holky vytvoří nejrůznější doplňky, ozdoby, šperky, dárky pro blízké a všechno, co se nám holkám líbí. Vyzkoušíme si různé materiály, techniky a postupy přes vyšívání, práci s textilem, koženkami, papírem, batikování až po nové techniky jako FIMO hmota, pedig a další. Holky můžou samy přijít se zajímavými nápady.

 

ČTVRTEK – KROUŽEK VAŘENÍ

Kroužek vede paní vychovatelka Jitka Mikulová. Zábavnou formou se budeme učit připravovat jídla- os svačiny přes hlavní jídlo až po sladký dezert. Během vaření si budeme vyprávět o surovinách a jejich správném použití. Naučíme se dodržovat hygienické zásady při práci s potravinami i bezpečně používat kuchyňské náčiní.